POMPY CIEPŁA

Zajmujemy się profesjonalnym montażem i serwisem pomp ciepła

ZALETY

Po­wietrz­na pom­pa cie­pła to atut sam w so­bie:

Pom­py cie­pła wy­ko­rzy­stu­ją ener­gię na­tu­ral­ną, zgro­ma­dzo­ną w po­wie­trzu, wo­dzie lub zie­mi. Dzię­ki wy­ko­rzy­sta­niu pro­ce­sów ter­mo­dy­na­micz­nych prze­twa­rza ją, a na­stęp­nie do­star­cza do na­szej sie­ci.
Współpracujemy z najlepszymi producentami pomp ciepła

Uzyskiwane ciepło może być wykorzystywane zarówno do ogrzewania, jak i podgrzewania wody

Skontaktuj się z nami

Gwarantuje dużo mniejszy pobór energii elektrycznej niż w przypadku grzejników elektrycznych

Skontaktuj się z nami

Pełna automatyka pracy

Skontaktuj się z nami

Nie trzeba martwić się paliwem

Skontaktuj się z nami

Pompy ciepła są przyjazne środowisku

Skontaktuj się z nami

Niższe koszty budowy domu – brak konieczności budowy komina i pomieszczeń na opał

Skontaktuj się z nami

EKOLOGICZNIE

Ekologiczne ogrzewanie budynków

Pompa ciepła to ekologiczne i wydajne rozwiązanie na ogrzewanie domu. W połączeniu z instalacją fotowoltaiczną jest niedrogim sposobem zapewnienia komfortowej temperatury i ciepłej wody w domu. Technologia ta wykorzystuje skumulowaną w powietrzu energię, która bez problemu wystarcza do ogrzania całego budynku i uzyskania ciepłej wody użytkowej.

DANE

KONTAKTOWE

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą